Kirketjener til Ishøj Kirker

Da vores nuværende kirketjener har søgt nye udfordringer søger Ishøj kirker en ny kirketjener, gerne med erfaring fra lignende stilling.

Ansættelse pr. 1. november 2023 eller efter aftale.

Arbejdssteder er Vejleå Kirke (Ishøj Boulevard 1) og Ishøj Kirke (Ishøj Bygade 83), hvor du vil indgå i et team med yderligere 2 kirketjenere.

Stillingen er på 37 timer pr. uge, primært i dagtimerne. Aften-, weekend- og helligdagsarbejde forekommer regelmæssigt.
Mandag er fast fridag.

 

Dine primære opgaver:

Praktisk Kirketjeneste

Rengøring og vedligehold

Klargøring bl.a. bordopstilling, borddækning, av-udstyr. Servicering og oprydning, samt Indkøb

Ansvar for at kirke og lokaler fremstår indbydende og ryddelige. Herunder småreparationer.

Gensidig afløsning med de andre kirketjenere i teamet.

 

Vi lægger vægt på:

At du er imødekommende og venlig, når du tager imod mennesker

At du har erfaring med selvstændigt at planlægge, organisere og udføre egne opgaver

At du evner at skabe overblik og bevare roen i en travl hverdag

At du er indstillet på fleksible arbejdstider

At du har en god fysik, da nogle opgaver er fysisk krævende

At dine kompetencer i øvrigt svarer til stillingens primære opgaver.

 

Kørekort og bil en fordel pga. geografisk fleksibilitet og øvrig ærindekørsel.

Ansættelsen sker ved Ishøj Sogns menighedsråd.

Ishøj sogn har ca. 23.000 indbyggere. Ved Ishøj Kirker er der 12 fuldtidsstillinger fordelt på flere faggrupper. Se fakta oplysninger om sognet på www.sogn.dk. og øvrige oplysninger om kirkens ansatte, tjenester og aktiviteter på vores hjemmeside www.ishoejkirker.dk

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Der er prøvetid på 3 måneder. Der vil blive indhentet referencer og børneattest.

Vi foretrækker en uddannet kirketjener, men ellers er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens begyndelse.

Årslønnen aftales inden for intervallet kr. 287.708,29 – kr. 370.993,22 (nutidskroner). Fikspunktet er kr. 287.708,- (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt kr. 27.150,47 (nutidskroner).

OK tillæg på kr. 1.270,87 (nutidskroner) pr. år.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.

Nærmere oplysninger om stillingen fås hos daglig leder for kirketjenerne Torben Bækgaard-Salling, tlf. 5185 2918

Ansøgning med relevante bilag sendes som en samlet pdf-fil til 7151fortrolig@sogn.dk og skal være Ishøj Sogns menighedsråd i hænde senest tirsdag d. 5. september Kl.16.00

Samtaler afholdes løbende.