Alle højmesser i Vejleå Kirke, Ishøj Kirke og Torslunde kirke

Højmessens forløb – Liturgien

 

Hver søndag fejres der gudstjeneste i de danske folkekirker landet over oftest om formiddagen. I Vejleå Kirke og Ishøj Kirke er det sædvanligvis kl. 10.00.

Den almindelige søndagsgudstjeneste kaldes for højmessen. I folkekirken afspejler søndagens gudstjeneste (højmessen) forholdet mellem Gud, det enkelte menneske og menighedens fællesskab. Lige siden Jesus døde og opstod, er kristne mødtes om søndagen. Den nuværende danske højmesse har rødder tilbage til de første kirker, men er præget af både reformationen og af Grundtvig. Højmessen følger et ret fast forløb. Søndagsgudstjenesten er derfor næsten ens i alle danske folkekirker.

 

Ved Højmessen er der en bestemt liturgi (forløb) som holdes hver gang. Der kan være små ændringer men som regl forløber den således:

 

Præludium

Indgangsbøn

1. salme

Hilsen

Bøn

Læsning

2. salme

Læsning

Trosbekendelse

3. salme

Prædiken

4. salme

Nadver

5. salme

Bøn

Velsignelse

6. salme

Udgangsbøn

Postludium

 

Læsningerne ligger fast så det passer til hver helligdag i kirkeåret. 1. læsning er som regl fra gamle testamente. 2. læsning er som regl et brev fra det nye testamente og 3. læsning er fra et af evangelierne i det nye testamente.

Hvis der er dåb, ligger dåben mellem 4. salme og 5. salme.

Har man spørgsmål er man altid velkomne til at kontakte en af kirkernes 5 præster.