Kirkerne i Ishøj er en del af Høje Taastrup provsti, som hører under Helsingør stift


Høje Taastrup Provsti
Rugvænget 21 C
2630 Taastrup

Provst Søren Isak Nolsøe
Telefon: 43 71 88 18
Email: sins@km.dk

Provstikontoret:
Telefon: 43 71 66 28
Email: hoejetaastrup.provsti@km.dk

http://www.hoejetaastrupprovsti.dk/

 

Helsingør Stift
Vor Frue Kloster
Hestemøllestræde 3 A
3000 Helsingør

Telefon 49 21 35 00.
email: kmhel@km.dk

Biskop Peter Birch kan kontaktes gennem stiftet

http://www.helsingørstift.dk/