Menighedsrådet

Ishøj Menighedsråd konstitueret tirsdag 24. november 2020:


Formand, medlem af valgbestyrelsen
Jan Ivar Schiøttz
Birkevej 35, 2635 Ishøj
formand@ishoejkirker.dk · 61 62 93 98‬

 

 

Næstformand & kirkeværge
Rosa Møller Pedersen
Vejlebrovej 34G. 2635 Ishøj
rosa@ishoejby.dk
· 2025 1669

 

 

Kasserer & medlem af valgbestyrelsen
Majbritt Cordt Olsen
Merlegårds Vænge 74, 2635 Ishøj
kasserer@ishoejkirker.dk

Kontaktperson
Johnny Franz Kirkemann Agerby
Ishøj Bygade 91A, 2635 Ishøj

Menigt medlem
Linda Luise Reeh Lorentz-Petersen
Jægervangen 25, 2635 Ishøj
famlp@hotmail.com
· 27282561

Menigt medlem
Søren Brink
Bredekærs Vænge 59. 2635 Ishøj
brink2635@gmail.com
· 40852857

Menigt medlem
Dan Alberto Enggrob Harboe
Merlegårds Vænge 68
2635 Ishøj
harboe@ishoejby.dk

Menigt medlem
Martin Baunsgaard Pedersen
Kirkebjerggårdsvej 1B, 2635 Ishøj

Menigt medlem
Nete Agerskov Jensen
Randtofte Søvej 6, 2670 Greve

Menigt medlem
Henrik Kenneth Mikkelsen
Bredekærs Vænge 197, 2635 Ishøj

Menigt medlem
Jette Larsen
Ørnekærs Vænge 30, 2635 Ishøj

Menigt medlem
Jan Kjærulff

Menigt medlem
Jesper Frank Søndergaard


Asta Gyldenkærne , sognepræst
Christian Barrit Petersen , sognepræst
Sophie Nielsen , sognepræst
Michael Rønne Rasmussen , sognepræst
Ane Øland Bækgaard , sognepræst
Carsten Popp, organist , medarbejderrepræsentant

 

Menighedsrådet mødes hver sidste tirsdag i måneden.

 

 

Kirkerne i Ishøj · Vision

Kirkerne i Ishøj er et åbnet og vedkommende fællesskab

Det betyder at:
•    Vi er forpligtet på formidling og fornyelse af den kristne livsforståelse
•    Vi er et samlingspunkt for tro, trøst og glæde
•    Vi er rummelige overfor forskellige udtryk for liv, tro og kultur
•    Vi er engagerede og synlige i lokalsamfundet.

Vi tænker ikke i et "enten-eller" – men et "både-og".

November 2021