Brug for hjælp

Menighedspleje er et konkret svar på det kristne bud om at tage sig af den, der søger hjælp i en vanskelig situation – materielt som følelsesmæssigt. Vi er et tilbud uden for det offentlige og organiseret som en selvstændig organisation. Vi lever af de midler, der indsamles ved hver søndags gudstjeneste og ved rundvisninger og andre aktiviteter, og det betyder, at vi har prioriteret: -

Julehjælp Vil du søge om julehjælp, skal du udfylde et skema, som du kan finde i Vejleå Kirke fra midten af november. Fristen for at søge fremgår af skema. Skemaet skal afleveres til kirkens kordegn eller lægges i kirkens postkasse.

Venlig hilsen

Ishøj sogns menighedspleje.

 

Akut hjælp – hvis en pludselig opstået situation berettiger det, kan vi hjælpe med et pengebeløb.

Henvendelse kan i så fald ske til kirkens kontor eller til præsterne.
Formand for Menighedsplejen er sognepræst Asta Gyldenkærne tlf. 21707596, mail: agy@km.dk