Menighedspleje

Kære alle

Vi holder Årsmøde søndag den 26. februar 2023 kl. 11.30 i Vejleå Kirke i lokale 1 – efter gudstjenesten og kirkekaffen

Årsmødet har flg. dagsorden:

  1. Årsberetning ved formanden
  2. Regnskab for 2022 ved kassereren
  3. Forslag til aktiviteter
  4. Valg
  5. Valg af revisor
  6. Evt.

 

Med venlig hilsen

Asta Gyldenkærne

Formand, Menighedsplejen i Ishøj Sogn