Navneændring

Du søger om at ændre dit eller dit barns fornavn, mellemnavn eller efternavn med digital signatur/MitID www.borger.dk, vælg Familie, vælg Navneændring

Skal din ansøgning om navneændring behandles i Familieretshuset, vil du blive orienteret om, at ansøgningen er sendt dertil. Der er gebyr for navneændringer. •Der betales dog ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der sker i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring. •

Søges der om navneændring for flere personer, skal der betales gebyr for hver ansøger. Der skal dog kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne om navneændring omfatter ægtefæller, ugifte samlevende, søskende eller plejebørn under 18 år. 

Læs mere om navneændring og gebyrer på www.familieretshuset.dk, Navneændring.

Du skal selv sørge for nyt pas og evt. nyt kørekort. Der skal ligeledes betales gebyr for nyt pas og kørekort.