At turde kaste sin stemme ud i rummet

Vi synger sammen. Og hvorfor gør vi så det? Det gør vi, fordi det gør os glade. Fordi vi gerne vil øge kendskabet til musik og sang, styrke fællesskabet og den enkeltes selvværd. Det gør vi, fordi det er vigtigt for os at stimulere det gode børneliv gennem sangen.
Sangen kan give en ramme at være i, som er ganske særlig, og hvor alle i et eller andet omfang kan være med. Sangen er også kulturbærende og kulturopbyggende. Når vi synger sammen, kan vi have en oplevelse af, at vi hver især bidrager, og at vi tilsammen bliver til og er i noget, der rækker ud over os selv.
Når vi synger – og derigennem sætter ord og toner sammen – kan tanker, følelser og erkendelser få plads på en måde, som det talte ord alene ikke kan.
Nogen har skrevet den tekst og de toner, som vi sammen udtrykker. Vi låner en andens ord for de tanker, vi måske selv har? Eller som er helt anderledes end vores? Vi kan blive nysgerrige, rørte eller undrende.
Fysisk får vi trukket vejret lidt dybere og i takt, vi hører naboens stemme og vores egen i forening og mærker, at vi ikke er alene.
Så ja, sangen sammen med andre er udviklende for store og små, og derfor har vi også særlige tilbud til børn og unge i Kirkerne i Ishøj.
Hver uge synger vores børne- og pigekor i Vejleå Kirke, og vi har besøg af skoleklasser i forbindelse med Jul i kirken eller andre arrangementer, hvor der er særligt fokus på at synge sammen.

 

Børnekorene

Det er tirsdag og tidligt på eftermiddagen øver børnekorene. Nogle kender hinanden fra skolen, nogle har sunget flere år, andre kommer uden at kende nogle og er lige begyndt. Men alle bliver lige så stille en del af fællesskabet og er med til at tage imod andre nye.
De varmer op med rutchebanelyde og skalaer, solmisation (det er håndtegn for de enkelte noder) og legende nodelæsning på tavlen. Bagefter synger de en masse sange og salmer om årstider, dyr, fjol, alvor og det at være til.
Børnekoret deltager i flere arrangementer i kirken i løbet af året.

Pigekoret

Senere på eftermiddagen er det en helt anden aldersgruppe, der kommer – nemlig Pigekoret, der pt. består af 7 rutinerede unge sangere, som alle har sunget siden de var børn. De medvirker ofte ved højmesserne om søndagen og er særligt glade for at synge motet – som er det korstykke, der synges efter prædiken – eller diskantstemmer (overstemmer) til salmesangen.
Mange af de store piger har sunget i mange år. Det der får dem til at blive ved med at synge er fællesskabet i glæden ved musikken, men ikke mindst deres egen faglige udvikling og det som den ugentlige undervisning og de mange sangtimer i kirken giver dem. Og hvor de giver tilbage.